นโยบายความเป็นส่วนตัว

11 ตุลาคม 2022

Savaria Corporation รวมถึงบริษัทสาขาและบริษัทในเครือ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “Savaria”) มีหน้าที่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์ คอมพิวเตอร์ แอปพลิเคชันมือถือ และบัญชีโซเชียลมีเดียหรือหน้าที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ทั้งหมด เรามุ่งมั่นที่จะเคารพความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายแนวทางปฏิบัติของเราในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์ คอมพิวเตอร์ และแอปพลิเคชันมือถือของ Savaria หากไม่มีนโยบายความเป็นส่วนตัวเฉพาะสำหรับเว็บไซต์ คอมพิวเตอร์ หรือแอปพลิเคชันมือถือดังกล่าว นโยบายนี้ยังเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ Savaria อาจเก็บรวบรวมจากเว็บไซต์ คอมพิวเตอร์ และแอปพลิเคชันมือถือของบริษัท และนำไปประมวลผลแยกต่างหาก เช่น ผ่านอีเมลหรือวิธีอื่นๆ การให้ข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอื่นๆ แก่เรา หรือการใช้เว็บไซต์ แอป หน้าโซเชียลมีเดีย ธุรกรรมทางธุรกิจ หรือข้อเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา จะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

Savaria เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง

“ข้อมูลส่วนบุคคล” คือข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Savaria อาจเก็บรวบรวมจากคุณจะขึ้นอยู่กับประเภทปฏิสัมพันธ์ที่มีกับเรา Savaria อาจเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • ชื่อ
 • ข้อมูลติดต่อทางธุรกิจ ได้แก่ ชื่อบริษัทของคุณ ตำแหน่งงานและหน้าที่งานของคุณ อีเมลที่ทำงานของคุณ ที่อยู่และ/หรือที่อยู่ตู้ไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ธุรกิจของคุณ และข้อมูลติดต่ออื่นๆ
 • รูปภาพโปรไฟล์
 • ID บัญชีโซเชียลมีเดีย หรือ ID ผู้ใช้, ID อุปกรณ์หรือข้อมูลที่ระบุตำแหน่ง
 • ข้อมูลพิเศษ คุณหรือบริษัทของคุณมีปฏิกิริยากับผลิตภัณฑ์และบริการของ Savaria อย่างไร รวมถึงประเภทผลิตภัณฑ์ที่คุณชื่นชอบ

หากคุณเป็นลูกค้ารายย่อย Savaria อาจบันทึกชื่อและข้อมูลติดต่อส่วนบุคคลของคุณ เช่น ที่อยู่ อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ หากคุณเป็นผู้เช่าส่วนบุคคลหรือธุรกิจ พนักงานหรือผู้รับเหมาของผู้เช่า หรือแขกในอาคารที่มีการติดตั้งผลิตภัณฑ์ Savaria หรือมีสัญญาบริการของ Savaria หรือมีการให้บริการของ Savaria นั้น Savaria อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากผู้ประสานงานในอาคาร (เช่น เจ้าของ ผู้ให้บริการ หรือบริษัทรักษาความปลอดภัยอาคาร) นอกจากนั้น Savaria อาจตรวจจับข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ และข้อมูลการตรวจสอบความปลอดภัยอื่นๆ จากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรืออุปกรณ์มือถือของคุณ เพื่อให้สถานที่หรือระบบของ Savaria ที่ติดตั้งอยู่ในอาคารได้รับสิทธิ์การเข้าใช้งาน

Savaria ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอย่างไร

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

 • ให้บริการและเนื้อหาที่มีการปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการและความสนใจเฉพาะของคุณ
 • ปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญา เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติที่ให้มาในข้อเสนอสินค้าและบริการของเรา
 • แจ้งให้ทราบ เช่น การขอเข้าใช้อาคารสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการพิเศษ
 • ยืนยันตัวตนของคุณเพื่อรับรองความปลอดภัยตามวัตถุประสงค์อื่นใดที่อธิบายไว้ในที่นี้ หรือเพื่อให้คุณเข้าถึงเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือหน้าโซเชียลมีเดียได้
 • พัฒนาบริการใหม่เพื่อปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ของเรา หรือปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้
 • เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่เหมาะกับแต่ละบุคคล และเตรียมเนื้อหาตามความสนใจของผู้ใช้และผู้ใช้รายอื่นได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต
 • แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่หรือที่ปรับปรุงของ Savaria
 • เพื่อให้คุณสามารถสมัครงานและ/หรือประเมินความสนใจในการทำงานกับ Savaria ของคุณ
 • ตอบกลับคำขอด้านกฎหมายที่ถูกต้องตามกฎหมายของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่กำกับดูแลโดยรัฐบาล และปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นๆ ในทุกกรณี
 • ตรวจสอบสัญญาและกิจกรรมที่ต้องสงสัยหรือพิสูจน์แล้วว่าผิดกฎหมาย
 • หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ หรือการสูญเสียทางการเงิน
 • ให้ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อบุคคล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของ Savaria
 • ดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

Savaria อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจอย่างชอบด้วยกฎหมาย โดยปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย หรือภาระผูกพันตามสัญญาของเรา

Savaria ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อติดต่อคุณอย่างไร

นอกจากเราจะติดต่อคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณแล้ว Savaria ยังอาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่และ/หรือที่ปรับปรุงของ Savaria หรือมอบข้อเสนออื่นๆ ให้กับคุณ Savaria รับรองว่าการสื่อสารทางการตลาดทั้งหมดจะมีวิธียกเลิกได้อย่างง่ายดาย

Savaria ส่งต่อข้อมูลที่เก็บรวบรวมไปยังบุคคลที่สามหรือไม่

Savaria จะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลที่สามภายนอก Savaria Group ด้วยวิธีอื่นใด ยกเว้นกรณีต่อไปนี้:

 • มอบแก่ผู้ให้บริการที่ให้บริการกับ Savaria หรือในนามของเรา หรือในนามของลูกค้าบริการของเรา Savaria จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะกับบุคคลที่สามที่มีภาระผูกพันตามสัญญากับ Savaria เท่านั้น โดยจะไม่ใช้ข้อมูลหรือส่งต่อ เว้นแต่และภายในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับการให้บริการโดยบุคคลที่สามในนามของเรา หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย บุคคลที่สามเหล่านี้อาจรวมถึงผู้ให้บริการระบบคลาวด์ ผู้ให้บริการระบบ ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ และผู้ให้บริการอื่นๆ
 • เพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การตอบกลับคำขอทางกฎหมายที่ถูกต้องตามกฎหมายของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่กำกับดูแลโดยรัฐบาล
 • เพื่อตรวจสอบกิจกรรมที่ต้องสงสัย หรือพิสูจน์แล้วว่าผิดกฎหมาย
 • เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ หรือการสูญเสียทางการเงิน
 • เพื่อแจ้งข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของธุรกิจของเรา

ในส่วนของลูกค้าที่มีปฏิสัมพันธ์กับ Savaria บนเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย Savaria อาจขยายกรณีข้างต้น โดยเชื่อมโยงกับกิจกรรมการแชร์ในโซเชียลมีเดียของคุณ ซึ่งมี Savaria เป็นประเด็นหลักกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนั้น เนื้อหาบนกระดานข้อมูล ห้องแชท หน้าโปรไฟล์ บล็อก และบริการอื่นๆ ที่คุณสามารถโพสต์หรือประกาศข้อมูลได้ ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดที่คุณเปิดเผยผ่านบริการดังกล่าว หรือเปิดเผยต่อสาธารณะและต่อสาธารณชนทั่วไปจะรวมอยู่ในกรณีข้างต้นด้วย

Savaria ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศอื่นหรือไม่

เนื่องจาก Savaria เป็นบริษัทระดับโลกที่มีการดำเนินงานในประเทศต่างๆ เราจึงอาจถ่ายโอนข้อมูลของคุณจากหน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่ง หรือจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น เราจะส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

Savaria ใช้คุกกี้หรือเทคนิคการติดตามอื่นๆ หรือไม่

Savaria อาจใช้คุกกี้บนหน้าเว็บและแอปพลิเคชัน คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ส่งไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้และถูกจัดเก็บไว้ที่นั่น คุกกี้ช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำผู้ใช้รายเดิม อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแก่ผู้ใช้ของเว็บไซต์ และช่วยให้เว็บไซต์สามารถรวมข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาปรับปรุงเนื้อหาได้ คุกกี้จะไม่ทำลายคอมพิวเตอร์หรือไฟล์ของผู้ใช้ หากคุณไม่ต้องการอนุญาตให้ Savaria เข้าถึงเพื่อใช้คุกกี้จากเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณควรปรับการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ หรือระบบในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณเพื่อบล็อกหรือปิดการใช้งานคุกกี้ โปรดทราบว่าหากคุณทำเช่นนี้ คุณอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ หรือโซเชียลมีเดียของ Savaria ได้อย่างเต็มที่

Savaria ใช้ Analytics หรือไม่

เว็บไซต์นี้ใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์จากบริษัท Google Inc. (“Google”)
Google Analytics ใช้ “คุกกี้” เพื่อช่วยเว็บไซต์ในการวิเคราะห์ประเภทการใช้งานเว็บไซต์ด้วยผู้ใช้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ไฟล์ข้อความที่สร้างขึ้นจากคุกกี้ ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ (รวมถึงที่อยู่ IP ของคุณ) ซึ่งจะถูกสร้างและจัดเก็บโดยเซิร์ฟเวอร์ของ Google ในสหรัฐอเมริกา Google ใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ รวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์ให้แก่ผู้ควบคุมเว็บไซต์ และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมบนเว็บไซต์และการใช้อินเทอร์เน็ต ข้อมูลของ Google สามารถถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สามได้เช่นกัน เว้นแต่กฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หรือกำหนดไว้ในนามกระบวนการของ Google Google จะไม่เชื่อมโยงที่อยู่ IP ของคุณกับข้อมูลอื่นๆ ที่ Google ถือครองไว้ คุณสามารถปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้ โดยปรับการตั้งค่าที่เหมาะสมในเบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าในกรณีนี้ คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์นี้ได้อย่างเต็มรูปแบบ เมื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ จะถือว่าคุณยินยอมให้ Google ประมวลผลข้อมูลตามลักษณะและวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ข้างต้น คุณสามารถป้องกันการรับและส่งข้อมูล Analytics ได้โดยติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็นของ Google นั่นคือ “Google Analytics Opt-out Browser Add-on” โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หน้าความเป็นส่วนตัวของข้อมูล Google Analytics

ข้อควรรู้เกี่ยวกับลิงก์ของบุคคลที่สามที่อาจปรากฏบนเว็บไซต์นี้

ในบางกรณี Savaria อาจแสดงลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ Savaria ไม่ได้ควบคุม โดย Savaria จะพยายามระบุไว้ว่าเป็นเช่นนั้น อย่างไรก็ตาม Savaria ไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์ดังกล่าว และไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือการบังคับใช้แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวจากเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นได้

Savaria เก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานแค่ไหน

Savaria จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามสัญญาและกฎหมาย หากข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้ภาระผูกพันตามสัญญาหรือกฎหมาย Savaria จะเก็บข้อมูลไว้ตราบเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์เดิมของการเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมทางออนไลน์จากผู้ใช้ที่ไม่ได้เข้าถึงเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือโซเชียลมีเดียของ Savaria จะถูกลบออกจากระบบของเราภายในเวลาที่เหมาะสม หากกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ได้มีข้อห้าม หรือหากข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาหรือกฎหมายของเรา

คุณสิทธิ์ทำอย่างไรกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบ้าง

บุคคลทั่วไปสามารถขอให้ตรวจสอบข้อมูลที่พวกเขาได้ส่งให้ Savaria เพื่ออัปเดต แก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือลบได้ทุกเมื่อ Savaria จะตอบสนองอย่างรวดเร็ว และพยายามทำตามคำขอดังกล่าว เว้นแต่จะไม่สามารถทำได้เนื่องจากกฎหมายหรือสัญญาหรือข้อจำกัดที่จะกำหนดขึ้นจากผลประโยชน์ทับซ้อนด้านความเป็นส่วนตัว Savaria จะพยายามอัปเดตข้อมูลโดยเร็ว และจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากระบบของ Savaria หากจำเป็น โดยเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย Savaria จะดำเนินการเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้ โดยจะยืนยันตัวตนของผู้ใช้ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงที่ร้องขอ หากต้องการเข้าถึงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รายงานปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์ หรือหากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ โปรดส่งอีเมลถึง Savaria ที่ info@savaria.com บัญชีสื่อบางบัญชีของเว็บไซต์ แอป และโซเชียลมีเดียของเราอนุญาตให้คุณแก้ไขข้อมูลได้โดยตรงบนเว็บไซต์ โดยไม่ต้องดำเนินการผ่าน Savaria

ในบางประเทศ เช่นประเทศในสหภาพยุโรป คุณมีสิทธิ์ยื่นคำร้องกับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของรัฐหรือประเทศของคุณ

โปรดทราบว่าแม้ว่าเราจะช่วยคุณปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล แต่คุณมีหน้าที่ปกป้องรหัสผ่านและข้อมูลการเข้าสู่ระบบอื่นๆ ของคุณจากผู้อื่น

ข้อมูลสำหรับบางกลุ่มหรือบางบุคคล

สำหรับพ่อแม่และผู้ปกครองตามกฎหมาย
แม้ว่าเว็บไซต์ Savaria จะไม่ได้มุ่งเน้นไปที่เด็ก แต่ Savaria มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่นกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ของเด็กในสหรัฐอเมริกา (กฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ของเด็ก) และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลในสหภาพยุโรป

Savaria จะเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ไหม

เนื่องจากนโยบายเป็นส่วนหนึ่งของการขยับขยายและการปรับปรุงเว็บไซต์นี้ จึงอาจจำเป็นต้องมีการปรับปรุงแนวทางเหล่านี้ นโยบายนี้อาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้น เราจึงขอแนะนำให้คุณทบทวนแนวทางเหล่านี้เป็นระยะๆ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลง

คุณจะติดต่อ Savaria ได้อย่างไร

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ Savaria โปรดส่งอีเมลไปที่ info@savaria.com ผู้รับผิดชอบด้านกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคือ Laureen Cushing ฝ่ายทรัพยากรบุคคล – รองประธานกรรมการระดับโลก

เริ่มพิมพ์
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์อาจจัดเก็บข้อมูลผ่านเบราว์เซอร์เมื่อคุณใช้บริการต่างๆ โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบของคุกกี้ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวได้ที่นี่ ขอแจ้งให้ทราบว่าการบล็อกคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลต่อประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์และความสามารถในการให้บริการของเรา  อ่านของเรา Privacy Policy.

 • เราใช้ Cloudflare CDN ด้วยเหตุผลด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย
  required
เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากบริการของบุคคลที่สาม หากใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไป ถือว่าคุณยอมรับนโยบายนี้
ข้ามไปยังเนื้อหา